LYCABETTUS

Rehabilitation of the area around Lycabettus theatre, Athens -GR
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Λυκαβηττού, Αθήνα

Participation in architectural competition, 2020
Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, 2020

Architects: Panos Dragonas, Varvara Christopoulou
Αρχιτέκτονες: Πάνος Δραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου
Associates: Christina Avramidi, Despina Kolovou, Eleni Rompola, Christina Tsekoura, Thodoris Tselepidis
Συνεργάτες: Χριστίνα Αβραμίδη, Δέσποινα Κολοβού, Ελένη Ρόμπολα, Χριστίνα Τσεκουρά, Θοδωρής Τσελεπίδης
 

Night view of elevated promenade at Lycabettus / Νυχτερινή άποψη υπερυψωμένου περιπάτου στον Λυκαβηττό

Lycabettus hill is the highest point of Athens and one of the major public spaces of the city. The natural landscape of Lycabettus is the result of long-term human activities. The small urban forest was planted during the development of the city while the hilltop was shaped by the operation of a local quarry. The most important structure in the area is a 3,000 seat theater that was designed by Takis Ch. Zenetos in the 1960s. Contrary to what one would expect from a Greek theater, Zenetos chose to keep a distance between the new construction and the rocky surface of the hill creating a free-standing structure. The theater is shaped like a radio telescope looking towards space rather than towards the Earth. The transparent scaffolding structure gives spectators a sense of disengagement from the natural ground. What makes this place unique are the views of the night sky and the urban landscape that are offered from the theater, creating a welcomed sense of disembodiment.

Lycabettus theatre by Takis Ch. Zenetos ©Takis Ch. Zenetos Archive / Το θέατρο Λυκαβηττού του Τάκη Χ. Ζενέτου ©Αρχείο Τάκη Χ. Ζενέτου

Το τοπίο του Λυκαβηττού διαμορφώθηκε έπειτα από μακροχρόνιες ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες αλλοίωσαν το φυσικό ανάγλυφο του λόφου. Το Θέατρο του Τ.Χ. Ζενέτου, το σημαντικότερο αρχιτεκτόνημα της περιοχής, αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με το φυσικό έδαφος και τις συμβολικές αναφορές του Αττικού τοπίου. Υιοθετώντας τη μορφή ενός ραδιοτηλεσκοπίου, το θέατρο στρέφεται προς τον ουρανό γυρνώντας την πλάτη του προς τα υπολείμματα του παλαιού λατομείου. Σε αντίθεση με ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο, η εμπειρία της παρακολούθησης θεαμάτων στο Θέατρο του Ζενέτου είναι συνδεδεμένη με την αίσθηση της ανόδου σε μια σκαλωσιά. Η διαφάνεια της κατασκευής και η θέα της πόλης από ψηλά προκαλεί στους θεατές μια αίσθηση εξαύλωσης και αποδέσμευσης από το φυσικό έδαφος. Στον Λυκαβηττό, η θέα του αστικού τοπίου, ο νυχτερινός ουρανός και τα φώτα της πόλης, αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από την υλικότητα του εδάφους και τη σχέση του σώματος με τη γη.

The theatre and the hand / Το θέατρο και το χέρι General view οf the area around Lycabettus theatre in Athens / Γενική άποψη πλατώματος Λυκαβηττού View of the elevated promenades at Lycabettus / Άποψη υπερυψωμένων περιπάτων στον Λυκαβηττό

The plan of the public space follows the articulated structure of a human hand. Both structures, the theater and the hand, are alien to the landscape while coming into dialogue with each other. The palm becomes the main core of the public space. This is the starting point for the new paths which connect public space with the surrounding areas and the points of view of the Athenian landscape. Having Zenetos’s scaffolding structures as a reference, the elevated promenades aspire to create a sense of disembodiment as the visitor’s attention is drawn to the views of the cityscape, sky, and space.

General Plan of the area around Lycabettus theatre / Γενική κάτοψη περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Λυκαβηττού

Το σχέδιο του δημόσιου χώρου ακολουθεί την αρθρωτή δομή ενός ανθρώπινου χεριού. Τόσο το θέατρο όσο και το χέρι αποτελούν ξένα στοιχεία στο τοπίο, τα οποία όμως έρχονται σε διάλογο μεταξύ τους. Αν στο θέατρο το κέντρο καταλαμβάνεται από την ορχήστρα, στον κόμβο της νέας αρθρωτής δομής τοποθετείται ο βασικός πυρήνας του δημόσιου χώρου. Από το κέντρο της παλάμης ξεκινούν ακτινωτά οι βασικές διαδρομές σύνδεσης της πλατείας με τις γύρω διαμορφώσεις. Έχοντας ως αναφορά τις ικριωματικές δομές της αρχιτεκτονικής του Ζενέτου, οι προτεινόμενες διαδρομές επιδιώκουν την αποδέσμευση του σώματος από το φυσικό έδαφος και την προσήλωση του επισκέπτη προς τη θέα του τοπίου, τον ουρανό και τον αέρα.

Disengagement of the natural ground at Lycabettus / Αποδέσμευση από το φυσικό έδαφος στον Λυκαβηττό View from the street level to Lycabettus theatre / Άποψη από τον δρόμο που οδηγεί στο θέατρο Λυκαβηττού

The ground level is divided into successive zones. The main square is created in the center of the palm, surrounded by a café-bar and the theater's service areas. The second zone includes a botanical garden with representative species of plantings from the surrounding hill. The plateau is surrounded by a zone of comfortable seating areas.

View of the elevated promenades at Lycabettus / Άποψη υπερυψωμένων περιπάτων στον Λυκαβηττό

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας δομής είναι η δημιουργία δύο ανηφορικών περιπάτων προς υπερυψωμένα σημεία κατόπτευσης του αστικού τοπίου. Οι νέες διαδρομές έρχονται να προστεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο περιπάτων του Λυκαβηττού και να οδηγήσουν σε νέα σημεία θέασης. Αντίστοιχα στο επίπεδο του εδάφους δημιουργείται ένας βοτανικός κήπος με αντιπροσωπευτικά είδη φυτεύσεων του περιβάλλοντος λόφου, ενώ περιμετρικά δημιουργείται μια ζώνη ενατένισης με άνετα καθιστικά.

“Smart” telescopes at Lycabettus / «Έξυπνα» τηλεσκόπια στον Λυκαβηττό

The view of the city is enhanced by the possibilities offered by digital technologies. The telescope has been a popular element of urban equipment which may still be found at Lycabettus. The project proposes the installation of "smart" telescopes with augmented reality capabilities that will provide basic information and additional audiovisual material for the natural and urban landscape.

Lycabettus landscape design detail / Λεπτομέρεια σχεδιασμού διαμορφώσεων τοπίου στον Λυκαβηττό

Η κατόπτευση της πόλης ενισχύεται με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Το τηλεσκόπιο αποτελεί ένα δημοφιλές στοιχείο αστικού εξοπλισμού του περασμένου αιώνα, το οποίο συναντάται ακόμη και σήμερα στον Λυκαβηττό. Η μελέτη προτείνει την εγκατάσταση «έξυπνων» τηλεσκοπίων με δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία θα προσφέρουν βασικές πληροφορίες αλλά και πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό για το φυσικό και αστικό τοπίο.

Service entrance of Lycabettus theatre / Βοηθητική είσοδος θεάτρου Λυκαβηττού